Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Neste   Siste
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Nov 11 '13 nor>eng Beslag Seize/Seizure pro closed no
- Nov 11 '13 dan>eng "i det forgangne år" In the previous year easy closed ok
- Nov 5 '13 nor>eng b. nr. bruksnummer pro closed no
- Oct 3 '13 eng>nor base site plan byggeplan pro closed no
- Oct 3 '13 nor>eng registrere report pro closed ok
- Oct 2 '13 dan>eng Jægerruller Bacon-wrapped blade steaks pro closed no
4 Sep 19 '13 sve>eng Rullskidholk roller ski pole tip pro closed ok
- Sep 11 '13 nor>eng årskyr heifer pro just_closed no
- Sep 2 '13 sve>eng detaljfinish high gloss finish pro just_closed no
- Sep 2 '13 nor>eng loddavspenning weighted tension pro closed ok
- Aug 20 '13 nor>eng bystning apron pro closed ok
- Jun 15 '13 nor>eng Bundne midler Committed funds pro closed no
- Jun 13 '13 sve>eng brännvagn secured document container pro closed ok
- Jun 13 '13 sve>eng flodland floodplains pro closed no
4 Jun 13 '13 sve>eng Säkerhetspolitiska enheten Security Policy Department pro closed ok
- Jun 13 '13 sve>eng Utrikesförvaltningen The State Department and the Foreign Service pro closed ok
4 Jun 11 '13 eng>nor maintenance stabilitet pro closed ok
- Jun 11 '13 nor>eng Østenfjeldske Østenfjeldske pro closed ok
4 Jun 3 '13 sve>eng marknadstänk marketing approach pro closed ok
2 May 30 '13 dan>eng livbånd med sølvtipper sash with silver tips pro closed no
- May 27 '13 sve>eng flöden waterways pro closed ok
- Apr 24 '13 dan>eng krostue bistro dining room pro closed ok
- Apr 14 '13 dan>eng Tilbudsstyring, døgn- og dagtilbud Service management, full-time or day-time services pro just_closed no
4 Apr 6 '13 eng>nor stick-slip condition luggevilkår pro closed ok
- Mar 19 '13 nor>eng privatist Private Candidate pro closed no
4 Mar 14 '13 dan>eng med samlebånd i udsparing af elementtop are done on assembly lines where cut outs are done for cook tops pro closed ok
4 Mar 11 '13 eng>nor Ball plugger kulestopper pro closed ok
4 Mar 7 '13 eng>nor electromechanical works contract, plant-and-design-build Kontrakt for elektromekanisk arbeide, design og konstruksjon av annlegg pro closed ok
- Mar 7 '13 sve>eng tomgångslast no-load pro closed ok
4 Mar 7 '13 sve>eng Vippspjäll throat damper pro closed no
- Mar 6 '13 nor>eng servering Food service pro closed ok
- Mar 6 '13 sve>eng årsko heifer pro closed no
- Mar 4 '13 sve>eng mellanlutblandning flurry, sludge, mud pro just_closed no
3 Mar 4 '13 sve>eng förankringsprocess goal alignment process pro closed no
- Mar 4 '13 sve>eng civilrättslig according to civil law pro closed ok
4 Mar 1 '13 nor>eng fosforsyre-R phosphoric acid, oil resistant pro closed ok
- Feb 20 '13 dan>eng rindug Wound Edge Protector pro just_closed no
- Feb 19 '13 eng>nor Standard loop standardbue pro open no
- Feb 12 '13 eng>nor State Bar No. Advokatbevilling pro just_closed no
- Feb 11 '13 sve>eng lös inredning chattel pro closed ok
- Feb 11 '13 sve>eng fasta snickerier fixtures pro closed ok
4 Feb 7 '13 dan>eng KB Købeloven pro closed ok
3 Feb 6 '13 nor>eng fusentast hothead pro closed no
- Jan 31 '13 dan>eng panthaverselskab Company holding the lien/lien holder company pro closed ok
- Jan 31 '13 sve>eng förmedling arrange pro just_closed no
4 Jan 24 '13 dan>eng Viljen til at ville fostrer ofte evnen til at kunne Where there is a will, there is a way pro closed no
- Jan 21 '13 sve>eng genomlysningen review/ thorough review pro closed ok
4 Jan 11 '13 dan>eng disponering allocate pro closed no
4 Jan 11 '13 sve>eng kallvind non-insulated attic pro closed ok
- Jan 6 '13 nor>eng væskespalte endometrial fluid collection pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Neste   Siste