Asked | Open questions | Answered Forrige 1 2 3 4 Neste   Siste
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
Oct 21 '13 nor>eng Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter pro closed 2 ok
Oct 21 '13 nor>eng realregistrerte formuesgoder pro closed 2 ok
Oct 21 '13 nor>eng verdipapirgjeld pro closed 2 ok
Oct 18 '13 nor>eng fyllingssikkerheter pro closed 1 ok
Oct 17 '13 nor>eng til beskaffenhet pro closed 1 ok
Oct 16 '13 sve>eng rambalk pro closed 3 ok
Oct 1 '13 nor>eng mestringstilbud pro just_closed 2 no
Sep 19 '13 sve>eng produktionsbortfall vs. produktionsförlust pro closed 1 ok
Sep 17 '13 sve>eng sakframställningsvis pro closed 2 ok
Sep 17 '13 sve>eng destinera av pro closed 4 ok
Sep 17 '13 sve>eng önskvärd tydlighet pro closed 4 ok
Sep 2 '13 sve>eng adekvat pro closed 5 ok
Aug 30 '13 sve>eng reklamationsplikt pro closed 2 ok
Aug 25 '13 eng>sve beer goggles pro closed 3 ok
Aug 24 '13 sve>eng frånfalla pro closed 2 ok
Aug 18 '13 nor>eng IB betalingsmidler / UB betalingsmidler pro just_closed 0 no
Aug 12 '13 sve>eng klädda kort pro closed 2 ok
Aug 11 '13 dan>eng nysynet pro closed 1 ok
Aug 8 '13 nor>eng årsverk (in this context) pro just_closed 0 no
Aug 7 '13 nor>eng godkjøres pro closed 3 ok
Jul 25 '13 sve>eng avluft / frånluft pro closed 3 ok
Jul 24 '13 sve>eng radiatorkurva pro closed 2 ok
Jul 24 '13 sve>eng gjutgods pro closed 1 ok
Jul 12 '13 sve>eng bygelkrok pro closed 2 ok
Jul 4 '13 nor>eng skal bare pro just_closed 1 no
Jul 2 '13 nor>eng reservasjon (see context) pro closed 2 ok
Jun 27 '13 nor>eng postbud pro closed 5 ok
Jun 27 '13 sve>eng tjänstemän (opinions needed) pro just_closed 3 no
Jun 26 '13 sve>eng processlöneavtal pro closed 1 ok
Jun 19 '13 sve>eng äga fordran pro closed 4 ok
Jun 19 '13 sve>eng ersättning (in the context of insurance) pro closed 5 ok
Jun 18 '13 sve>eng utbytesförlust pro closed 3 ok
Jun 18 '13 sve>eng i och för sig pro closed 4 ok
Jun 14 '13 sve>eng få med på pro closed 1 ok
Jun 14 '13 sve>eng skjutsa in pro closed 6 ok
Jun 13 '13 sve>eng driftsätta pro closed 4 ok
Jun 13 '13 sve>eng detaljverkstad pro closed 2 ok
Jun 11 '13 sve>eng kunskapssäkring pro closed 5 ok
Jun 10 '13 sve>eng med omdöme pro closed 7 ok
Jun 10 '13 sve>eng ledningsgarnityr pro closed 2 ok
Jun 6 '13 nor>eng teknologitrenden pro closed 4 ok
Jun 5 '13 nor>eng vise igjen pro closed 4 ok
Jun 5 '13 sve>eng gå över (in this context) pro closed 2 ok
Jun 3 '13 nor>eng knutepunkt pro closed 3 ok
Jun 3 '13 nor>eng veiborger pro closed 1 ok
Jun 3 '13 nor>eng National-hytta pro just_closed 0 no
May 31 '13 sve>eng ränteplacering pro closed 2 ok
May 31 '13 sve>eng indexnära pro closed 3 ok
May 24 '13 nor>eng Beredskap / Beredskapsorganisasjon pro closed 4 ok
May 24 '13 nor>eng få ut pro closed 3 ok
Asked | Open questions | Answered   Forrige 1 2 3 4 Neste   Siste