Medlem siden Nov '06

Språk personen jobber i:
English to Danish
Dutch to Danish
Swedish to Danish
Norwegian to Danish

Tina sejbjerg
Have lived 3 years in US/England

Netherlands
Lokal tid: 10:42 CET (GMT+1)

Morsmål i: Danish Native in Danish

Sample translations

English to Danish: Announcement of musical
Kildetekst - English
The Lord of the Rings, a breathtaking journey of wonder and enchantment, hope and discovery, friendship and loyalty – experience the epic fantasy like never before.

Thrilling music, enthralling choreography, remarkable staging and stunning design will combine to transform the Theatre Royal Drury Lane into Middle-earth in a mesmerizing and spectacular theatrical event.

In late 2003 Finland’s own Värttinä began collaborating with Indian composer A.R. Rahman on writing the score for this stage adaptation of J.R.R. Tolkien’s The Lord of the Rings.

Värttinä is Finland’s most successful contemporary folk music group, now celebrating their 23rd year and the release of their 11th album, Miero. Värttinä’s roots are in the Karelia region of Finland, specifically women’s vocal traditions and ancient poems known as runos. Fronted by three female singers and supported by six acoustic musicians, Värttinä composes most of their music and lyrics based on traditional Karelian and other Finno-Ugric styles but with modern and thoroughly distinctive and original arrangements. www.varttina.com
Oversettelse - Danish
Ringenes Herre, en betagende rejse gennem mirakler og fortryllelse, håb og opdagelse, venskab og loyalitet - oplev den imponerende fantasi som aldrig før.

Betagende musik, tryllebindende koreografi, usædvanlig iscenesættelse og imponerende design kombineres for at forvandle Theatre Royal Drury Lane til Middle-earth i en hypnotiserende og storslået teaterbegivenhed.

I slutningen af 2003 begyndte Finlands egen Värttinä at samarbejde med den indiske komponist A.R. Rahman om partituret til denne scenebearbejdelse af J.R.R. Tolkien’s Ringenes Herre.

Värttinä er Finlands mest succesfulde nutidige folkemusikgruppe, nu fejrende deres 23. år og udgivelsen af deres 11. plade Miero. Värttinä har deres rødder i den Karelske region i Finland, særligt kvindelige vokaltraditioner og ældgamle digte kendt som runos. Med tre sangerinder i front akkompagneret af seks akustiske musikere, komponerer Värttinä det meste af deres musik og lyrik baseret på traditionelle Karelske og andre Finno-Ugriske stilarter, men med moderne og særdeles karakteristiske og originale arrangementer. www.varttina.com
Dutch to Danish: History of Vingino Jeans
Detailed field: Textiles / Clothing / Fashion
Kildetekst - Dutch
History

Stoer, ruig en eigenzinnig. Vingino® heeft altijd zijn eigen koers gevaren. Speciale details en gave wassingen zijn de basis voor elke Vingino® Jeans.
Met een geheel eigen strategie begeeft Vingino® zich op de Nederlandse markt, maar ook internationaal word er flink aan de weg getimmerd.
Elk seizoen word de collectie opgefrist door toevoeging van nieuwe designs en de constante ontwikkeling van innovatieve wassingen. Ruig en stoer. Eigenzinnig en vooruitstrevend. Vingino® Jeans.

Vanaf het begin in 2001, heeft Vingino® zich toegelegd op Jeans met een geheel eigen beeld en uitstraling. Van de pasvorm tot de kwaliteit van de gebruikte jeansstoffen, alles moest er voor zorgen dat Vingino® een topspeler zou worden op de Nederlandse jeans markt. De naam van het Jeansmerk is tevens de naam van de zoon van de eigenaar van Vingino®.


Oversettelse - Danish
Historie

Rå, sej og egenrådig. Vingino® har altid kørt sin egen kurs. Specielle detaljer og talentfuld vask er basen for alle Vingino® Jeans.
Vingino® begiver sig på det hollandske marked med sin hel egen strategi, men også internationalt arbejdes der for fuld vind i sejlene.
For hver sæson bliver kollektionen opfrisket med nye designs og den konstante udvikling af opfindsom vask. Rå og sej. Egenrådig og fremaddrevet. Vingino® Jeans.

Fra begyndelsen af 2001, har Vingino® fokuseret på jeans med et hel eget billede og en hel egen udstråling. Fra pasformen til kvaliteten af de brugte jeansstoffer, alt skal sørge at Vingino® bliver en topspiller på det hollandske jeansmarked. Navnet på jeansmærket er samtidigt navnet på ejeren af Vingino®s søn.


English to Danish: Buying a computer
Detailed field: Computers (general)
Kildetekst - English
*Computer upgrades

After three to four years, it's advisable to think about buying a new PC, or at least upgrading its memory. Older machines often won't run current software or a new printer, say. They also tend to be more vulnerable to hackers and viruses.

Computers are made up of a multitude of components, all of which are upgradeable. However, in some cases, upgrading isn't worth the cost or effort.

For example, upgrading an old computer's processor (brain) is difficult as new processors usually only work with similarly new motherboards (the backbone into which everything connects).

On the other hand, replacing your bulky CRT (cathode ray tube) monitor with a sleek flat-screen model, or increasing your PC's memory are relatively simple procedures that most people can do themselves.

*What to upgrade

Deciding what to upgrade depends on how you use your computer, how old it is, and how much you want to spend.

Before upgrading, weigh up what needs replacing — and how difficult it will be — with how long you think the rest of the computer will last, and what you can afford. Buying a new PC may be simpler and cheaper.

Memory boost
An easy way to speed up an old computer is to install more Ram (Random Access Memory). It won't always make a huge improvement, as other factors such as the processor have a bearing on how fast your computer runs.

However, adding more Ram can speed up multi-tasking and is a good way to prolong the life of an old computer.Oversettelse - Danish

*Computeropgraderinger

Efter tre til fire år er det tilrådeligt at tænke på at købe en ny computer eller i det mindste at opgradere dens hukommelse. Ofte fungerer gamle maskiner ikke med den nuværende software eller printere. De har også tendens til at være mere sårbare for hackere og vira.

Computere er sammensatte af en lang række komponenter, som alle kan opgraderes. I nogle tilfælde er opgradering dog ikke vær udgifterne eller anstrengelserne.

For eksempel er det besværligt at opgradere en gammel computers processor (hjerne), fordi nye processorer som regel kun fungerer med tilsvarende nye processorkort (rygraden, som alt forbindes til).

På den anden, at udskifte din pladskrævende CRT (katodestrålerør)-skærm med en smart fladskærmsmodel eller udvide din Pc’s hukommelse er relative simple procedurer, som de fleste mennesker selv kan foretage.

*Hvad kan opgraderes

At bestemme sig til hvad der skal opgraderes afhænger af, hvordan du bruger din computer, hvor gammel den er og hvor meget du vil betale for det.

Før du opgraderer, overvej hvad du behøver udskiftet - og hvor besværligt det – i forhold til hvor lang tid resten af din computer vil holde. Overvej hvad du har råd til. Det kan være lettere og billigere at købe en ny computer.

Hukommelsesforøgelse
En let måde at gøre en gammel computer hurtigere på er at installere mere Ram (Random Access Memory). Det vil ikke altid medføre en større forbedring, da andre faktorer såsom processoren har indflydelse på, hvor hurtig din computer er.

Men at tilføje mere Ram kan forøge multiopgavekørslen og er en god måde at forlænge en gammel computers levetid på.
English to Danish: Manual ProSpray
Kildetekst - English
[ProSpray]
For sprayers equipped with an eight-language Digital ESC System:

Pressing the #2 key at the Main Screen switches between MPa and Bar units of measure.

Pressing the #3 key at the Main Screen changes the language of the text on the display. There are a total of eight languages available. Each time the #3 key is pressed, a different language will appear. The languages, in order of appearance, are: English, Spanish, French, German, Italian, Dutch, Swedish, and Danish.

For sprayers purchased in Australia, the only units of measure available are PSI/liter. Pressing the #2 key at the Main Screen will not change the units of measure.

Tie Wrap


[Outlet Valve Service Kit]
Outlet Valve Service Kit

[Replacing the Outlet Valve]
Replacing the Outlet Valve
Use the following procedure to replace parts inside the outlet valve. For best results, use all the parts supplied with this kit.
1. Perform the Pressure Relief Procedure outlined in the F230 Owner’s Manual.
2. Using a wrench, remove the outlet valve body from the pump head.

3. Using a wire hook or tweezers, remove the old ball guide and outlet spring inside the pump head.

Pump Head

4. Remove the old ball seat, ball, and outlet seal from the pump head.
5. Cover all new parts with a thin coat of light oil before reassembling the outlet valve.
6. Place the new outlet seal into the pump head.
7. Align the ridge on the new ball seat with the groove in the pump head and insert the ball seat into the pump head.
8. Place the new valve ball into the ball seat.
9. Place the new outlet spring onto the tongue of the new ball guide, and insert the ball guide and spring into the ball seat inside the pump head.
Oversettelse - Danish
[ProSpray]
For sprøjter udstyret med et Digital ESC System på otte sprog:

Der skiftes mellem Mpa- og Bar-måleenheder ved at trykke på #2 tasten på hovedskærmen.

Der skiftes sprog på hovedskærmen ved at trykke på #3 tasten på hovedskærmen. Totalt er der otte sprog tilgængeligt. Hver gang der trykkes på #3 tasten, vises et nyt sprog. Sprogene som de vises: Engelsk, spansk, fransk, tysk, italiensk, hollandsk, svensk og dansk.

For sprøjter anskaffet i Australien er den eneste tilgængelige måleenhed PSI/liter. Det vil ikke ændre måleenhederne, når der trykkes på #2 tasten på hovedskærmen.

Kabelbinder


[Outlet Valve Service Kit]
Servicesæt for udløbsventil

[Replacing the Outlet Valve]
Udskiftning af udløbsventilen
Brug den følgende procedure for at skifte dele indeni udløbsventilen. Brug alle dele som leveres med dette sæt for de bedste resultater.
1. Udfør proceduren for trykaflastning som nævnt i F230 driftmanualen.
2. Brug en svensknøgle, fjern ventilhuset fra pumpehovedet.

3. Brug en metaltrådskrog eller en pincet, fjern det gamle kuglestop og den gamle fjeder indeni pumpehovedet.

Pumpehoved

4. Fjern det gamle sæde, den gamle kugle og pakning fra pumpehovedet.
5. Dæk alle nye dele med et tyndt lag af letflydende olie før udløbsventilen genmonteres.
6. Anbring den nye pakning i pumpehovedet.
7. Juster vulsten på det nye sæde med furen i pumpehovedet og anbring sædet i pumpehovedet.
8. Anbring den nye kugle i sædet.
9. Anbring den nye fjeder på tungen af det nye kuglestop og anbring kuglestoppet og fjederen i sædet indeni pumpehovedet.
English to Danish: Question from Market Research questionnaire
Kildetekst - English
a) First go down the list of newspapers, magazines and television channels and tick all those of which you have visited the website in the last 12 months? b) Then, for each website you have visited in the last 12 months: how often do you visit the website? Tick which is the closest frequency. c) Finally, when was the last time you visited the website?
Oversettelse - Danish
a) Først gå igennem listen af aviser, magasiner og fjernsynskanaler og afkryds disse hvis webside du har besøgt inden for de sidste 12 månder. b) Så, for hver webside du har besøgt inden for de sidste 12 måneder: hvor ofte besøger du websiden? Afkryds den nærmeste hyppighed c) Til sidst, hvornår besøgte du sidst websiden?

More translators and interpreters: English to Danish - Dutch to Danish - Swedish to Danish   More language pairsYour current localization setting

Norwegian

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Termsøk
  • Jobber
  • Forumer
  • Multiple search