Asked | Open questions | Answered Første   Forrige 1 2 3 4 5 Neste   Siste
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Feb 28 '08 eng>sve nanoonion nanolök(skal) pro just_closed no
4 Feb 23 '08 eng>sve sanitizer production desinfektantproduktion pro closed ok
4 Feb 17 '08 eng>sve dissociation constant dissociationskonstant pro closed ok
4 Jan 29 '08 eng>sve Waterless Car Care vattenfri bilvård pro closed ok
4 Jan 15 '08 deu>sve Sicherheitskleber vattenfast och frostsäker fästmassa pro closed ok
- Nov 13 '07 deu>sve Heißgaskorrosion hetgaskorrosion pro just_closed no
- Nov 10 '07 eng>dan brewers rice brudris pro just_closed no
- Nov 10 '07 eng>dan lactobacillus casei Lactobacillus caseii subsp. casei pro just_closed no
4 Oct 11 '07 eng>sve amperometric titration amperometri; amperometrisk titrering pro closed ok
- Sep 28 '07 eng>sve aged åldrades pro closed ok
4 Sep 27 '07 deu>sve Verbissschutzmittel viltavskräckningsmedel pro closed ok
- Sep 18 '07 eng>deu super-oxygenated water sauerstoffübersättigtes Wasser pro closed ok
4 Sep 11 '07 sve>deu kopplingsagent Bindemittel; Haftmittel pro closed ok
4 Aug 16 '07 eng>sve tertiary amyl ethyl ether (TAEE) tertiär amyletyleter pro closed ok
- Aug 15 '07 deu>sve Sumpfkalk målarkalk pro just_closed no
4 Jul 3 '07 deu>dan Tetraalkyl-alkylendiamin tetraalkylalkylendiamin pro closed ok
4 May 14 '07 deu>sve Atemkalk natronkalk pro closed ok
4 Sep 21 '06 dan>eng udtitreringsrør titration tube pro closed no
4 May 24 '06 eng>dut tetraboric acid tetraboorzuur pro closed ok
- May 11 '06 deu>sve Grundierfüller grundspackel pro closed ok
4 Apr 24 '06 eng>dan stable stabil pro closed ok
- Mar 21 '06 eng>sve deboronation deborinering pro closed ok
- Mar 14 '06 deu>sve feinstaubkonzentration dammkoncentration pro closed ok
4 Jan 15 '06 eng>sve White Benzine rengöringsbensin; industribensin; kemiskt ren bensin pro closed ok
- Dec 9 '05 eng>sve coring partiklar avslitna från propp vid punktering med nål pro just_closed no
4 Dec 9 '05 sve>dan Rullningslager rulningslejer pro closed ok
4 Dec 6 '05 eng>sve Pharmaceutical intermediate farmaceutiska mellanprodukter pro closed ok
- Nov 22 '05 deu>sve Schütt- skjuvvinkel / bulkdensitet; skakdensitet pro closed no
4 Nov 21 '05 deu>sve Rohgasstutzen rågas(anslutnings)rör pro closed ok
4 Nov 17 '05 deu>sve Exzenter- excenter- pro closed ok
- Nov 17 '05 deu>sve Stützkörbe (filter)stödkorgar pro closed ok
- Nov 16 '05 deu>sve Hilfsenergieversorgungsanschlüsse anslutningar för nödströmsförsörjning pro closed ok
- Nov 16 '05 deu>sve Warm-Inbetriebnahme varmstart pro closed ok
4 Nov 15 '05 deu>sve Venturi venturi pro closed ok
4 Nov 9 '05 sve>eng dealk. dealkylated (tolterodine) pro closed ok
4 Nov 5 '05 nor>eng flytebrann floating fire pro closed ok
3 Nov 5 '05 nor>eng medfrakt luft semi-closed rebreather pro closed ok
4 Oct 26 '05 sve>eng värdeväska security case pro closed ok
4 Oct 13 '05 deu>sve Hochleistungsmehrzweckfett högpresterande universal(smörj)fett pro closed ok
4 Oct 5 '05 eng>sve water pillar vattenstråle pro closed ok
4 Oct 2 '05 dan>eng Opvejningsrum weighing room pro closed ok
- Sep 27 '05 deu>sve Flußsäuredämpfe fluorvätegas pro closed ok
3 Sep 8 '05 dut>sve bruislijm skumlim pro closed ok
- Sep 3 '05 eng>sve standards and unknowns kalibreringslösningar och matrester pro closed ok
3 Jul 19 '05 eng>sve ditallow di-talg pro closed ok
3 Jun 30 '05 eng>sve white acidic water surt vitvatten pro closed ok
4 Jun 27 '05 eng>sve aconitrate akonitrat pro closed ok
- Jun 20 '05 eng>sve solvent sealing försegling med lösningsmedel pro closed ok
- Jun 17 '05 eng>sve profragrance doftfrigörare pro just_closed no
4 Jun 17 '05 eng>sve carragum karragenan pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Første   Forrige 1 2 3 4 5 Neste   Siste