Asked | Open questions | Answered Forrige 1 2 3 Neste
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 May 15 '09 nor>eng driftsovertakelse outsourcing of IT operations pro closed no
4 Apr 23 '09 eng>nor batch-mode option alternativet satsvis modus pro closed ok
4 Apr 23 '09 eng>nor refresh oppdater pro closed no
4 Apr 22 '09 eng>nor hub feed hub-feed pro closed no
4 Apr 21 '09 eng>nor pop-up popup pro closed no
4 Apr 21 '09 eng>nor properties egenskaper pro closed no
4 Mar 14 '09 eng>nor network capable med nettverksstøtte pro closed ok
- Jan 6 '09 eng>nor system recovery reinstallering, reinstallasjon pro just_closed no
- Dec 17 '08 eng>eng That which pro closed no
4 Dec 6 '08 eng>nor data recovery datagjenoppretting pro closed ok
- Dec 5 '08 eng>nor deliverables leveringer pro closed no
4 Dec 5 '08 eng>nor directories mapper pro closed ok
NP Dec 5 '08 eng>nor hot-fixes oppdateringer, hurtigreparasjoner pro closed ok
- Dec 4 '08 nor>eng pakketering bundling pro closed ok
4 Dec 3 '08 nor>eng utstyrspark fleet of PDA's pro closed ok
- Dec 3 '08 eng>nor buffer Underrun tom buffer fordi data gikk raskere ut enn inn pro closed ok
- Nov 27 '08 eng>nor End user device power management strømstyring av enheter for sluttbrukere pro closed no
4 Nov 26 '08 eng>eng always-on never cut off from work pro closed no
- Nov 10 '08 eng>eng store areas storage areas pro closed no
- Oct 31 '08 eng>nor single channel solutions enkanalsløsninger pro closed ok
- Oct 30 '08 eng>nor scale skalere pro closed ok
- Oct 30 '08 eng>nor wasteful distraction omskrivning av setningen pro closed ok
- Oct 30 '08 eng>nor repository database pro closed ok
4 Oct 30 '08 eng>nor setting a benchmark setter ny standard pro closed ok
- Oct 30 '08 eng>nor deployed distribuert pro closed ok
- Oct 30 '08 eng>nor user interface options alternativer for brukergrensesnitt pro closed ok
4 Oct 29 '08 eng>nor token token easy closed ok
4 Oct 29 '08 eng>nor user authentication processes brukerautentisering easy closed ok
4 Oct 29 '08 eng>nor going mobile blir mobil easy closed ok
4 Oct 29 '08 eng>nor unified networks forente nettverk easy closed ok
4 Oct 28 '08 nor>eng leveranseprøver acceptance delivery tests pro closed no
- Oct 28 '08 nor>eng godkjenningsleveranse acceptance delivery pro just_closed no
- Oct 24 '08 nor>eng maskinplatform computer platform, computing platform pro closed no
- Oct 15 '08 eng>nor frame audioramme pro closed ok
- Oct 15 '08 eng>nor sample prøve (sample) pro open no
3 Oct 14 '08 nor>eng leveransepunkt service point pro closed no
3 Oct 13 '08 nor>eng driftbarhet usability and stability pro closed ok
4 Oct 9 '08 eng>nor lead-in / lead-out lead-in-område / lead-out-område pro closed ok
- Oct 9 '08 eng>nor strobe return light reflektert blitzlys, reflektert stroboskoplys pro open no
- Oct 9 '08 eng>nor pre-roll lydforspill pro just_closed ok
- Oct 9 '08 eng>nor Book Type Book Type pro open no
- Oct 9 '08 eng>nor body Forskjellige ord blir brukt. Man må bruke det som passer best. pro closed ok
4 Oct 7 '08 eng>nor Burst transfer rate ekstern overføringshastighet pro closed no
4 Oct 7 '08 eng>nor sustained transfer rate intern overføringshastighet pro closed no
2 Oct 6 '08 eng>nor referenced forsynt med henvisning pro closed no
4 Oct 6 '08 eng>nor snap off rive tvert av, ryke tvert av pro closed ok
4 Oct 6 '08 eng>nor input display berøringsdisplay, berøringsskjerm pro closed no
4 Oct 5 '08 eng>nor port unreachables "Port unreachable"-pakker, "Porten kan ikke nås"-pakker pro closed ok
4 Oct 5 '08 eng>nor Inventory collection inventarinnsamling, inventarregistrering pro closed ok
4 Oct 4 '08 eng>nor Flood Management trafikkstyring pro closed no
Asked | Open questions | Answered   Forrige 1 2 3 Neste