Asked | Open questions | Answered Forrige 1 2 3 4 Neste   Siste
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Sep 10 '09 eng>nor Blackheads and whiteheads sorte prikker og kviser pro closed no
4 Sep 10 '09 sve>eng kolonnkörning convoy driving pro closed ok
4 Sep 8 '09 nor>eng p.p. per procura pro closed no
4 Sep 7 '09 nor>eng en stripe med hvit trøst a line of white comfort pro closed no
3 Sep 6 '09 eng>nor Sales Tax License momsregistrering (Sales Tax License) pro closed no
- Sep 3 '09 eng>nor garden leave arbeidsfritak pro closed ok
- Sep 2 '09 nor>eng utplassering placement pro closed no
4 Aug 27 '09 eng>nor performance management prestasjonsledelse pro closed no
4 Aug 26 '09 eng>nor blackout period bleackout-periode pro closed ok
3 Aug 26 '09 eng>nor margin purchase kjøpe på margin pro closed ok
4 Aug 11 '09 deu>nor Altersteilzeit Deltid for eldre pro closed no
4 Aug 6 '09 deu>nor Trockenmittelbox tørkeboks pro closed no
4 Jul 17 '09 eng>nor Letter Class prisklasse pro closed ok
- Jul 16 '09 nor>eng få han lille mørke to get that small dark one pro closed ok
3 Jul 16 '09 nor>eng om løst og fast about this and that pro closed ok
- Jul 16 '09 nor>eng ligge på hjul right behind pro closed ok
- Jul 16 '09 deu>nor Schicksal skjebne pro closed ok
- Jul 16 '09 nor>eng Leieobjekt rental object pro closed ok
4 Jul 3 '09 sve>eng Äldre- och handikappenheten The geriatric and disabled care unit pro closed ok
4 Jul 3 '09 sve>eng tjänsteexport service exports pro closed ok
2 Jun 30 '09 nor>eng fugeterskler sealing profile pro closed no
4 Jun 30 '09 nor>eng Enkeltkrum curved pro closed ok
- Jun 29 '09 eng>nor butterfly valve butterflyventil pro closed ok
- Jun 24 '09 eng>nor core dedication kjernefokus pro closed ok
3 Jun 23 '09 eng>nor Paddle Brush bred børste/hårbørste pro closed no
- Jun 21 '09 nor>eng underdekning asset insufficiency/deficit pro closed ok
4 Jun 17 '09 eng>nor release agent formslippmiddel pro closed ok
4 Jun 17 '09 nor>eng engasjement involvement pro closed ok
- Jun 15 '09 eng>nor input gain control forsterkningskontroll + inngang pro closed ok
4 Jun 15 '09 nor>eng er i null has reached zero pro closed no
4 Jun 15 '09 nor>deu rettskraftshindring Rechtskrafthindernis pro closed no
4 Jun 8 '09 nor>eng endringsprogram (IT) change program pro closed no
- Jun 8 '09 nor>eng verdiladet loaded pro closed ok
2 Jun 5 '09 nor>eng kommer til rette is found pro closed ok
- Jun 4 '09 eng>nor Dual-format dobbelformat pro closed ok
- Jun 4 '09 nor>eng døgnmarked spot market pro closed ok
4 Jun 3 '09 eng>nor Lead Solution coordinator hovedansvarlig løsningskoordinator pro closed no
- May 31 '09 nor>eng selvfølgelighet implicitness pro closed no
4 May 29 '09 nor>deu riggområde Abstellplatz pro closed ok
4 May 28 '09 nor>eng Kst. førstelagmann acting senior judge of the Court of Appeal(s) pro closed no
- May 28 '09 nor>deu Kst. førstelagmann stellvertretender Vorsitzender Richter pro just_closed no
4 May 28 '09 nor>eng H.r. advokat Supreme Court advocate pro closed no
- May 28 '09 eng>nor italian fitness fashion italiensk treningsmote pro closed ok
4 May 23 '09 eng>nor rich-amine rik amin pro closed no
4 May 23 '09 eng>nor Amine Stripper aminstripper pro closed no
4 May 23 '09 eng>nor heat stable salt varmestabilt salt pro closed no
- May 21 '09 eng>nor interact kommunisere pro closed ok
- May 19 '09 nor>eng byggebevilgning construction grant (US) pro closed ok
- May 14 '09 eng>nor lapse bortfalle pro closed ok
- May 14 '09 sve>eng skifta ut replace pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Forrige 1 2 3 4 Neste   Siste