Translation glossary: IT-terms

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 52
Next »
 
Еmoticon / Емотикон  личица, нарисувани със символи. Използват се, за да придадат на текста емоция и да ограничат недоразуменията. 
English to Bulgarian
Еncryption / Криптиранеефективен начин да се защити информация: кодиране на данните при трансфер, така че да не могат да бъдат разбрани или променени от трета страна. 
English to Bulgarian
Browser / Браузерсофтуерно приложение, използвано за намиране и показване на уебстраници. Повечето съвременни браузери могат да представят мултимедийна информация, вк 
English to Bulgarian
Cache / кешБраузърът \"кешира\" уебстраници: записва ги в някаква своя директория, за да може при повторно поискване да не ги зарежда пак от интернет, а директн 
English to Bulgarian
Chat / Разговоркомуникация в реално време през интернет. Въведеният от един потребител текст се появява почти незабавно на мониторите на събеседниците му. 
English to Bulgarian
Cookie(англ. бисквитка)  Съобщение, предадено на уеббраузер от сървър. Браузерът пази съобщението във файл cookie.txt и го изпраща обратно на сървъра всеки 
English to Bulgarian
Crack / Кракнезаконно проникване в компютърна система или незаконно копиране на комерсиален софтуер чрез разбиване на различните използвани защитни и регистрацио 
English to Bulgarian
Cyberspace / Киберпространствотерминът се отнася до виртуалното пространство, създадено от компютри и / или мрежи, било то интернет, компютърни игри или виртуална реалност. За пръ 
English to Bulgarian
Dial–upвръзка към интернет, използваща телефонна линия. 
English to Bulgarian
DNS: Domain Name Systemинтернетуслуга, която превежда имена на домейни в IP адреси. Думите (имена на домейни) са полесни за запомняне от последователностите от числа (IP ад 
English to Bulgarian
Domain / ДомейнГрупа компютри и устройства в мрежа, администрирани като едно цяло с общи правила и процедури. В интернет домейните се определят от IP адреси: за вси 
English to Bulgarian
DotcomДотком: произлиза от.com адреса, използван от търговските сайтове и се отнася до уебстраници, използвани за комерсиални цели. 
English to Bulgarian
DownloadКопиране на информация (обикновено цял файл) от основен източник към периферно устройство. Често се използва в смисъл на копиране на файлове от уебсъ 
English to Bulgarian
E-mailЕмейл електронна поща, изпращане на съобщения през комуникационни мрежи до даден индивид или група. Към съобщенията може да има прикрепени различни ф 
English to Bulgarian
FAQ: Frequently Asked Qiestionsчесто задавани въпроси. Списък от въпроси и отговори, имащи за цел да помагат на новите потребители на дадена интернет услуга да се запознаят с нея и 
English to Bulgarian
Firewallсистема, целяща да предотврати неоторизиран достъп до или от частна мрежа. Може да бъде софтуерно или хардуерно базирана – или комбинация от двете. Ч 
English to Bulgarian
Flash:Формат за анимация. Поради сравнително малкия си размер на файловете и широките си възможности е силно популярен в интернет. 
English to Bulgarian
Freewareмалко неопределен термин, използващ се за безплатен софтуер, чийто програмен код, обаче, не е непременно достъпен за потребителите. 
English to Bulgarian
FTP: File Transfer Protocol– механизъм, по който файлове могат да бъдат изпратени от един компютър на друг през интернет. 
English to Bulgarian
Hacker /ХакерОригиналното значение на този жаргонен термин е \"компютърен ентусиаст\" – някой, който харесва изучаването в дълбочина на програмни езици и компютър 
English to Bulgarian
Host/хост(oт англ. host – домакин) Найобщо така се наричат всички, които осигуряват инфраструктурата за някаква компютърна услуга. Например компаниите, които 
English to Bulgarian
HTML (HyperText Markup Language)– стандартен (несвързан с някоя конкретна платформа) език за създаване на документи в глобалната мрежа. 
English to Bulgarian
HTTP (HyperText Transfer Protocol)– основен протокол, използван от глобалната мрежа. HTTP определя как се форматират и изпращат съобщения и какви действия трябва да предприемат уеб съ 
English to Bulgarian
Hypertextхипертекст: текст, който е подреден нелинейно. Конкретно в www документите, натискането на някое място на страницата (hyperlink – хипервръзка или сам 
English to Bulgarian
Internetинтернет Глобална телекомуникационна мрежа, свързваща милиони компютри. За разлика от други реализации, при които системата се контролира централно, 
English to Bulgarian
IP (Internet Protocol)– Интернет Протокол. Този протокол определя точния-формат на пакетите информация, както и системата на адресиране на глобалната мрежа. Всеки компютър 
English to Bulgarian
IRC (Internet Relay Chat)система за чат в реално време, развита в края на осемдесетте. IRC e тематичен, разделен на канали. За да го посети, човек има нужда от специален софт 
English to Bulgarian
ISDN (Integrated Services Digital Network)– международен комуникационен стандарт за предаване на глас, видео и информация през дигитални или нормални телефонни линии. ISDN позволява трансфер 
English to Bulgarian
ISP (Internet Service Providers – доставчици на интернетуслуги) Компания, която осигурява връзка към интернет и други услуги на клиентите си. 
English to Bulgarian
JavaОбектноориентиран език за програмиване от високо ниво. Езикът е базиран на идеята за \"виртуална машина\" – отделна програма, която транслира Java в 
English to Bulgarian
LAN (Local Area Network)Локална компютърна мрежа. Повечето такива мрежи са ограничени до една сграда или група сгради. 
English to Bulgarian
Mailing list:Списък от е-мейл адреси, събрани под общо име. Когато съобщение е изпратено до общия адрес, всички от списъка го получават. Има различни мейлинг листс 
English to Bulgarian
Modem (Modulatordemodulator) / Модем – устройство, позволяващо на компютър да предава информация по стандартните телефонни линии. Данните на компютъра са записани циф 
English to Bulgarian
Newsgroupsфоруми за обмен на информация и мнения през интернет. Мрежата от такива \'нюзгрупи\' е известна като Usenet. 
English to Bulgarian
PDF (Portable Document Format)Файлов формат, създаден в Adobe Acrobat. Форматът запазва оригиналния вид на документите и прави възможно публикуваните в интернет страници да изглеж 
English to Bulgarian
POP (Post Office Protocol) mротокол, използван за получаването на поща от мейлсървър. 
English to Bulgarian
Portal:Портал – уеб-сайт, който предлага широк кръг различни услуги, като например база данни с връзки, търсене на информация, емейл, форуми и други. 
English to Bulgarian
Protocol / Протокол– приет формат, набор от правила за предаване на информация от един компютър на друг. Има много стандартни протоколи за различни цели и типове данни. 
English to Bulgarian
Proxy server / Прокси Сървър– сървър, който стои между потребителско приложение (например браузър) и истински сървър. Проксито приема всички заявки до истинския сървър, проверяв 
English to Bulgarian
Routerустройство, свързващо локални мрежи. Рутерът определя следващата точка от мрежата, към която трябва да бъде изпратен пакет информация, за да достигне 
English to Bulgarian
Search Engine / търсачкаонлайн база данни с интернетресурси, в която потребителят може да търси каквото го интересува. 
English to Bulgarian
Serverсървърът е компютър или устройство в мрежа, които контролират – и дават достъп до различни ресурси. Найчесто думата се свързва с мощните машини на ра 
English to Bulgarian
Sharewareсофтуер, който е безплатен – или почти – за потребителите, които желаят да го пробват. През безплатния пробен период клиентът може изпробва и използв 
English to Bulgarian
SMTP (Simple Mail Transper Protocol)протокол за прехвърляне на поща между сървъри. Повечето мейл системи, които изпращат поща през интернет го ползват, за да я предават от един сървър н 
English to Bulgarian
Spamнежелана поща, разпращана масово на много хора наведнъж. Обикновено реклама на някакъв продукт или услуга. Общоприетото мнение е, че наименованието с 
English to Bulgarian
SSI (ServerSide Include) – тип HTML коментар, който дава указания на сървър динамично да генерира информация за дадената уебстраница всеки път, когато тя се изви 
English to Bulgarian
Telnetтермин отнасящ се до до връзката през интернет с отдалечени машини, възможна поради наличието на т. нар. Telnet протокол. Телнет позволява отдалечен 
English to Bulgarian
Terminalустройство, което позволява да се комуникира с компютър. В общия случай терминал е комбинацията между клавиатура и дисплей. С появата на мрежовите те 
English to Bulgarian
URL: (Uniform Resource Locator)– глобалният адрес на документи и други ресурси в интернет. Първата част на адреса показва използвания протокол (обикновено http или ftp), а втората – 
English to Bulgarian
Web Site– съвкупност от свързани страници или файлове, които се намират на определено място в мрежата и се възприемат като единно цяло, обикновено с един авт 
English to Bulgarian
Next »

Your current localization setting

Norwegian

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Termsøk
  • Jobber
  • Forumer
  • Multiple search