Translation glossary: Proba - proba

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-40 of 40
 
escară de decubitдекубитална рана 
Romanian to Bulgarian
escară de decubitдекубитална рана 
Romanian to Bulgarian
Рутинглюкозид, витамин от групата Р.
 
Bulgarian
Румбнаправление към точките на хоризонта и към страните на света и ъгълът между две такива направления; в метеорологията хоризонтът се дели на 16 румба.
 
Bulgarian
Ратицид= родентицид (вж.).
 
Bulgarian
Рафиниранепроцес на очистване на хранителни продукти от примеси.
 
Bulgarian
Риск професионаленреална опасност от възникване на професионално заболяване (увреждане) при работа с професионална вредност, на потенциален болестен ефект вследствие п
 
Bulgarian
Риск екологиченвероятността от неблагоприятни последствия в резултат на изменения в природната среда, предизвикани от човешката дейност. Нормалният екологичен риск
 
Bulgarian
Ритъм биологиченвж. биоритъм.
 
Bulgarian
Рибофлавин= лактофлавин; = витамин В2; = витамин G..
 
Bulgarian
Родентицидвид пестицид (вж.), химично средство за борба с вредните гризачи; = ратицид.
 
Bulgarian
Роза на ветроветеграфично изображение, получено чрез нанасяне върху координатната система (образувана от основните и междинните посоки на света) на отсечки, съответст
 
Bulgarian
Рециркулация на въздухамногократно използуване на един и същ обем въздух в затворена система (кабина, помещение) след съответно пречистване (филтриране, овлажняване и др.).
 
Bulgarian
Режим санитаренсистема от текущи дейности за ефективно реализиране на хигиенните нормативи и изисквания; включва поддържане на помещенията, чистене, миене, дезинфек
 
Bulgarian
Режим дневенрационално редуване и продължителност на различните видове дейности, съобразено с биологичните ритми, с възрастовите и индивидуалните особености на л
 
Bulgarian
Режим лечебноохранителен сбор от хигиенни мероприятия за създаване на условия на покой, за максимално щадене на болния, за стимулиране на защитните му сили и опт
 
Bulgarian
Режим на труд и отдихсъчетаване на периоди на работа и отдих с предварително определена продължителност, съдържание и редуване.
 
Bulgarian
Режим на хранененачин на разпределение и приемане на храна през денонощието; количествена и качествена характеристика на храненето, включваща кратността (броя на при
 
Bulgarian
Режим противоепидемиченкомплекс от противоепидемични и хигиенни мерки, провеждани с цел недопускане на заразяване на хората; вж. режим санитарен.
 
Bulgarian
Режим питеенначинът на използуване на водата или други напитки в зависимост от вида на работата, условията на средата и състоянието на организма. Рационалният пи
 
Bulgarian
Часовник газовуред за измерване обема на издишвания въздух при определяне на белодробната вентилация.
 
Bulgarian
Число санитарно на почватапоказател за самоочистващата способност на почвата; отношението на количеството белтъчен (хумусен) азот към количеството на органичния азот в mg/100
 
Bulgarian
Число йоднопоказател за съдържание на наситени мастни киселини в мазнини (масла); изразява се с количеството йод (g), което се присъединява към 100 g от изследв
 
Bulgarian
Число киселиннопоказател за качеството на хранителните мазнини; определя степента на хидролиза на мазнината и настъпилите вторични окислителни промени в нея, които
 
Bulgarian
Число микробноколичествен показател за бактериална замърсеност на дадена среда; общ брой на живите мезофилни микроорганизми в даден обем; брой прорасли в месопепто
 
Bulgarian
Число на Хъблвж. число йодно.
 
Bulgarian
Число перокиснопоказател за наличието и количеството на перокисите в мазнините, получени вследствие на първични окислителни процеси в тях. Изразява се в милиеквивал
 
Bulgarian
Шумвъв физичен смисъл звук със сложна нехармонична вълна (хаотично събрани тонове), чиято честота и сила не са в определени и постоянни съотношения във
 
Bulgarian
Шум тоналеншум, при който се чува звук с определена честота (тон).
 
Bulgarian
Шум хидродинамиченшум, който възниква при турбулентно движение на течности по тръбопровод.
 
Bulgarian
Шум аеродинамиченвъзниква при турбулентно движение на газове по тръбопровод.
 
Bulgarian
Шум бялшум с непрекъснат спектър, при който амплитудите на всички съставни тонове са равни.
 
Bulgarian
Шум битовшум в жилищата и жилищните райони, предимно от електродомакински уреди, озвучителни тела, асансьори и др.
 
Bulgarian
Шум импулсеншум, при който нивото на звуковото налягане се променя с повече от 5 db/s, а звукосъставящите го звукови импулси са с продължителност, не помалка от
 
Bulgarian
Шум комуналеншум в условията на населените места.
 
Bulgarian
Шум постояненшум, при който нивото на звуковото налягане се променя с помалко от 5 db/s, а звукосъставящите го звукови импулси са с продължителност до 200 ms.
 
Bulgarian
Шумозащитакомплекс от профилактични мероприятия, чрез които се цели предотвратяване на шумово увреждане на организма.
 
Bulgarian
Шумомерприбор за измерване на нивото на гръмкост на шума.
 
Bulgarian
Шлюз лечебенвж. камера рекомпресионна.
 
Bulgarian
Шлемофонлично предпазно средство за защита на слуховия анализатор от особено интензивен шум. Формата му наподобява шлем; защитава от действието на шума по въ
 
Bulgarian

Your current localization setting

Norwegian

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Termsøk
  • Jobber
  • Forumer
  • Multiple search